Treenighedskirkens Drengekor (Denemarken)

korbillede

“1000 Voices for Peace” vertelt ons dat muziek een prachtige taal is en veel betekent voor iedereen ter wereld.

Mensen van over de hele wereld samenbrengen voor een groots evenement  – met muziek als universele taal  – staat symbool voor het belang van interculturele ontmoetingen. De interactie die zo ontstaat, versterkt het wederzijds begrip over de grenzen heen. Enerzijds betekent het enorm veel voor alle deelnemers, anderzijds zullen er hierdoor ook nieuwe vriendschappen ontstaan – blijvende vriendschappen!

Er bestaat geen twijfel over dat kunst en zang een verschil zal maken op vele manieren.
Het is dan ook een grote eer voor ons koor en alle koorleden die deelnemen aan “1000 Voices for Peace”. En in het bijzonder dit jaar, waarin wij onze 50ste verjaardag vieren!

 

Koren

Concerten