Manteliusensemble (Kuringen)

Manteliusensemble

Door wekelijks samen te zingen, beleven wij in het Manteliusensemble telkens weer opnieuw dat muziek pas echt terug gaat klinken wanneer iedere zanger zijn individuele muzikale bijdrage maximaal kan afstemmen op de klank van de voltallige groep en wanneer de voltallige groep ruimte laat voor iedere zanger om zijn individuele bijdrage in te passen in het geheel.  Dit vergt aandacht, openheid en respect voor mekaars verscheidenheid: kwaliteiten die eveneens van cruciaal belang zijn om tot een echt vredevolle samenleving te komen.  Kunst in het algemeen en samen zingen in het bijzonder zijn volgens ons dan ook belangrijke bouwstenen voor een wereld waar mensen in vrede samenleven.

 

Koren

Concerten