Leuvens Universitair Koor (Leuven)

LUK - hun FB banner

“Een week later vond de bibliothecaris niets meer dan een puinhoop van gebroken pijlers en stenen en verkoolde balken, waarbinnen tienduizenden boeken nasmeulden. Door de verlaten straten vlogen half verbrande bladzijden tot in de weilanden buiten de stad”, uit ‘De groote oorlog’.

Het idee dat er zich opnieuw zulke verschrikkelijke taferelen zouden afspelen in onze universiteitsstad is ondenkbaar. Elke Leuvense student haalt tijdens zijn of haar studententijd graag wat wijsheid uit de boeken van de Universiteitsbibliotheek, volledig verwoest tijdens WOI. Niet alleen de verhalen uit Leuven waren gruwelijk, over de hele wereld werden onschuldige mensen betrokken.

Uit ‘Vrede’, Leo Vroman

“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.”

Ook 100 jaar later zijn deze verzachtende woorden nog steeds op zijn plaats.

We kijken ernaar uit om met het Leuvens Universitair Koor deel uit te maken van een groter geheel bestaande uit koren uit de hele wereld. Samen staan we steeds sterker! Met onze deelname aan “1000 voices for peace” willen we dan ook een vredevolle boodschap de wereld insturen.

 

Koren

Concerten