Helicon (Lier)

©fb_Helicon_LR-1015

“De stem van de vrede kan niet luid genoeg weerklinken. We willen deze stem versterken op een manier die we het liefste doen… door te zingen! Door samen te zingen, niet alleen. Moge de 1000 stemmen van de vrede 1000 x versterkt worden tot ze weerklinken tot op de top van de berg Helicon, om samen met de muzen de God van de Oorlog in een 1000-jarige slaap te wiegen…”

 

Koren

Concerten